Emission 2023 |

Fri frakt över 350 kr

Inga produkter i varukorgen

Totalt i varukorg: 0,00 kr

För investerare

Emission

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

29 mars 2023 – Extra bolagsstämma

5 april 2023 – Beräknat datum för offentliggörande av informationsmemorandum

4 april 2023 – Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

5 april 2023 – Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

6 april 2023 – Avstämningsdag för Företrädesemissionen

11 april 2023 – 20 april 2023 – Handel i teckningsrätter

11 april 2023 – 25 april 2023 – Teckningsperiod

Omkring 28 april 2023 – Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen