Facebook Pixel Klimakteriets olika faser | Det här kännetecknar dem - Ellen

ELLEN – UNDERLIVETS BÄSTA VÄN

Ellens Intimvårdsskola

Intimvårdsskola

Mensen

Underlivet

Klimakteriet

Klimakteriet

Klimakteriets olika faser

Klimakteriet brukar delas in i tre olika faser och de kallas för perimenopaus/förklimakteriet, menopaus/klimakteriet och postmenopaus. Hur påverkad man blir och hur man upplever faserna är individuellt.

Vad är förklimakteriet

Klimakteriets tre faser

Förklimakteriet /Perimenopaus

Perimenopaus kallas också ”förklimakteriet” och är perioden innan klimakteriet. Förklimakteriet kan pågå i flera år men vanligast är runt fyra år. Denna period är över när man når klimakteriet, dvs när sista menstruation inträffar.

Klimakteriet / Menopause

Klimakteriet beror på att äggstockarnas produktion av östrogen minskar vilket bland annat gör att ägglossningarna blir oregelbundna och mensen upphör. Innan du haft din sista mens är den ofta oregelbunden i ett par år och det är vanligt att det går tre till fyra månader mellan blödningarna. Ibland kan den också bli rikligare och pågå längre, det är individuellt. Om det har gått sex månader sedan du hade din senaste blödning har du sannolikt haft din sista mens. Efter ett år kan du i stort sätt vara helt säker. Sista mensen kallas menopausen. Här kan du läsa mer om symtom som kan uppstå i samband med klimakteriet.

Postmenopaus

Perioden efter klimakteriet kallas ibland för postmenopaus. Den brukar fastställas när du haft 12 blödningsfria månader efter sista menstruationen. Postmenopausen varar sedan resten av livet.

Symtom under klimakteriets olika faser

De olika faserna kan innebära olika påfrestningar. Vissa kanske känner mer i början medan andra känner av symtomen mycket senare. Läs mer om de symtom som kan uppstå här. Om du upplever mycket besvär, så kan du alltid kontakta 1177 för rådgivning.

Obalans & Obehag

Referenser