Klimakteriet faser | Så känner du igen dem - Ellen

Intimvårdsskola

Mensen

Underlivet

Klimakteriet

Klimakteriet

Klimakteriet faser

Klimakteriets faser brukar kallas för perimenopaus/förklimakteriet, menopaus/klimakteriet och postmenopaus. Hur påverkad man blir och hur man upplever faserna är individuellt. Låt oss gå igenom de olika faserna.

klimakteriets faser

Klimakteriets tre faser

Förklimakteriet /Perimenopaus

Perimenopaus kallas också ”förklimakteriet” och är perioden innan klimakteriet, när den sista menstruationen infaller. Förklimakteriet kan pågå i flera år och sker vanligtvis fyra år innan menopaus. Denna period är över när man når klimakteriet, dvs när sista menstruation inträffar.

Klimakteriet / Menopause

Menopaus innebär sista menstruationsblödningen och kan fastställas först efter man haft 12 blödningsfria månader. När det inträffar varierar, men i genomsnitt sker sista blödningen vid 51 års ålder i Sverige. Då brukar man säga att man befinner sig i klimakteriet.

Postmenopaus

Postmenopausen är när du haft 12 blödningsfria månader efter sista menstruationen. Postmenopaus varar sedan resten av livet.

Klimakteriets faser symtom

De olika faserna kan innebära olika påfrestningar. Vissa märker ingenting medan andra upplever det som mer påfrestande. Läs mer om de symtom som kan uppstå här. Om du upplever mycket besvär, så kan du alltid kontakta 1177 för rådgivning.

Obalans & Obehag

Referenser