vd har ordet | ellen vd har ordet | ellen

För investerare

VD HAR ORDET

En bra avslutning på året gör att vi levererar en knapp försäljningsökning där vi fram till september hade ett försäljningstapp om 7,2 procent. Vi stärker samtidigt vår bruttomarginal med 4 procentenheter från 45 till 49 procent. Detta bidrar till ett rörelseresultat (EBITDA) från – 7 760 KSEK till – 5 716 KSEK, en förbättring om 26,3 procent.

Jag är inte nöjd och hade hoppats på en högre försäljningstillväxt. Detta tillsammans med vår förbättrade bruttomarginal hade ytterligare hjälpt oss i vår strävan att leverera ett positivt kassaflöde.

ellens fokusmarknader visar på en fin tillväxt. Dessa marknader står för 90 procent av ellens totala omsättning. Frankrike/Belgien som tillsammans fortsatt är vår största marknad driver en försäljningstillväxt om 5,5 procent. Tyskland, ellens näst största marknad, levererar en försäljningstillväxt om 28,5 procent och Sverige/Norge, visar en tillväxt om 14,3 procent. Vi ser en minskad försäljning via flertalet av våra distributörer. Vår distributör som ansvarar för Ryssland och CIS länderna har visat på utebliven försäljning under 2020 samt 2021. Detta är ett samarbete vi utvärderat under en tid och nu valt att avsluta.

Ny design, uppdaterad varumärkesplattform och ny identitet

I maj inleddes ett samarbete med Designkontoret Silver, en av Nordens ledande varumärkes- och designbyråer. Tillsammans med Silver har vi genomfört ett stort strategiskt arbete gällande vårt varumärke som  resulterat i en uppgraderad design och varumärkesförflyttning som bättre reflekterar ellens unika och högkvalitativa produktportfölj. Den nya designen lanseras och implementeras i Sverige och Norge i maj 2022. Här har vi en förhoppning om att skapa ytterligare försäljningstillväxt via utökad distribution på den Nordiska marknaden. Nästa steg blir att lansera den nya designen på fler marknader där Tyskland står på tur med ambition att göra detta redan under 2022.

Utöver harmoniseringen och uppgraderingen av varumärket har vi parallellt accelererat arbetet med produktutveckling. Detta har bland annat resulterat i att vi uppgraderar vår Intimate Cleansing Foam samt vår Intimate Deo där vi adderat prebiotika. På så sätt stärker vi vår unika produktportfölj ytterligare. De lanseras samtidigt som vi implementerar den nya designen i maj. Vi planerar även för lansering av ytterligare produkter under 2022. Generellt sett finns det en stor potential att driva tillväxt via utökad distribution av hela ellens produktportfölj. Ny design tillsammans med nya relevanta produkter ger oss bra förutsättningar att göra det.

Ny distribution via nya intressanta marknader

I september utökade vi samarbetet med en av våra distributörer med syfte att lansera ellens produktportfölj på fler marknader som Storbritannien, Nederländerna, Bulgarien, Polen och Rumänien.

Vi har under året arbetat med många stora och viktiga projekt där vi har en stor förhoppning att dessa skall ge resultat inom kort. Vi är rustade och har även en stark marknads- och mediaplan som skall hjälpa oss att stärka ellens position på marknaden. Vår ambition är att 2022 blir året vi levererar ”all time high” försäljning med fortsatt förbättrad marginal.

Charlotta Nilsson
verkställande direktör
Ellen AB