Facebook Pixel Hållbarhet | Så arbetar Ellen med hållbarhet - Ellen

ELLEN – UNDERLIVETS BÄSTA VÄN

Hållbarhet

Så arbetar vi med hållbarhet

Ellen värnar om välbefinnande genom hela livet. Vi tror på att natur och miljö har en stor inverkan på vårt välmående och att vi alla bär ett ansvar för att bidra till en friskare planet. Hållbarhetsarbetet är därför en viktig och central del i Ellens verksamhet. För oss är det en självklarhet att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete som grundar sig på vetenskap och FN:s globala hållbarhetsmål. Vi tror på att ingen är för liten för att göra skillnad och att alla steg i rätt riktning är viktiga att ta. Därför söker vi ständigt efter förbättringsmöjligheter och strävar alltid efter att göra fler medvetna val. Nedan presenterar vi hur vi arbetar med hållbarhet och vilka aspekter vi utgår från.

Hållbarhet

Med rötter inom forskning

Ellen är ett svenskt Fem-Tech bolag med rötter inom forskning och utveckling, ett arv som vi bär med oss i allt vi gör. Vi lutar oss alltid mot den senaste vetenskapen för att hitta mer hållbara lösningar och innovationer, vare sig det handlar om ingredienser, förpackningar eller funktioner. Till exempel använder vi oss av växtstamcellsteknologi i flera av våra produkter. Något som möjliggör produktion av råvaror med minimal påverkan på ekosystemet.

forskning

Kvinnohälsa på agendan

Ellen brinner för kvinnohälsa och ser det som en viktig del i det sociala hållbarhetsarbetet. Vi vill sudda ut tabun kring kvinnlig intimhälsa och fylla kunskapsluckor som vi ser finns inom området. Vårt mål är att alla kvinnor ska våga prata öppet om sina underlivsbesvär och ha grundläggande kunskap om sina underliv och dess funktioner. För att normalisera intimhälsa arbetar vi aktivt med kunskapsdelning via våra egna kanaler, som vår intimvårdsskola, men också genom att hjälpa våra återförsäljare att lyfta ämnet.

Noga utvalda ingredienser

Vi strävar alltid efter att utveckla milda och naturliga produkter utan onödiga tillsatser som verkar i symbios med kroppens egna funktioner. Alla våra ingredienser är noggrant utvalda för att passa det känsliga intimområdet och vi använder oss endast av säkra och ofarliga ingredienser. Våra produkter innehåller inga mikroplaster, cykliska silikoner eller ämnen från EU:s kemikaliemyndighets lista ”Substances of Very High Concern”. Alla våra produkter genomgår noggranna tester innan de släpps ut på marknaden.

ingredienser

Närproducerat och effektiva transporter

Vi är medvetna om att de val vi gör inom tillverkning har stor inverkan på miljön. Därför väljer vi bland annat att producera så många av våra produkter som möjligt i Sverige. I de fall det inte går att producera i Sverige, väljer vi partners i Skandinavien eller Europa. Noggranna planeringar och synkronisering av våra leveranser gör att vi kan minimera onödiga transporter till våra återförsäljare och distributörer.

Transparenta tillverkare och socialt ansvar

Ellen ställer höga krav på sina tillverkare, både när det kommer till produktion men också arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Tillsammans med våra tillverkare söker vi ständigt förbättringsmöjligheter för att möjliggöra en så effektiv produktion som möjligt. Till exempel genom att minska spill och utsläpp. Genom regelbundna möten och kontroller säkerställer vi att våra krav möts och ser till att vi har god insyn i produktionen.

Medvetna förpackningsval

Alla våra förpackningar är återvinningsbara och på varje produktsida finns en återvinningsguide för hur respektive förpackning ska återvinnas. För att öka återvinningsgraden av tomma förpackningar är Ellen anslutna till Bower, återvinnings-appen som gör det möjligt att panta förpackningar. Med Bower-appen kan konsumenter tjäna poäng som kan användas för att lösa in kontanter, värdecheckar eller doneras till välgörenhet när Ellens produkter återvinns. Ladda ner Bower från App Store eller Google Play. Vår ambition är att samtliga förpackningar ska bestå av biobaserade material och därför bevakar vi noggrant forskning inom förpackningsmaterial för att hitta de mest miljövänliga alternativen. Vi utvärderar ständigt våra förpacknings-och logistiklösningar för att minimera onödig användning av förpackningsmaterial.

Vårt kvalitetsarbete

Som en del i vårt kvalitetsarbete och för att försäkra oss om våra produkters kvalité följer vi olika regelverk och internationella standarder. Även om våra probiotiska tamponger inte är klassade som medicintekniska produkter, utan som konsumentprodukter, har vi valt att certifiera oss enligt ISO 13485 för tillverkning och distribution av dessa. Genom ett välarbetat kvalitetssystem, kvalitetsmål, dokumenterade processer och rutiner, spårbarhet i tillverkning och certifierade tillverkare säkerställer vi hög kvalitet på alla våra produkter.

Fråga oss

Har du frågor rörande vårt hållbarhetsarbete är du mer än välkommen att höra av dig till oss på info@ellen.se.

Ellen fråga oss