Facebook Pixel Illaluktande flytningar efter sex | Allt om bakteriell vaginos!

ELLEN – UNDERLIVETS BÄSTA VÄN

Illaluktande flytningar efter sex

illaluktande flytningar efter sex

Bakteriell vaginos är ett vanligt underlivsbesvär som innebär att det har blivit en obalans bland bakterierna i vaginan. Det vanligaste symtomet är illaluktande flytningar och tyvärr är det vanligt att det uppstår efter sex. I det här blogginlägget går vi igenom varför sex kan orsaka bakteriell vaginos och vad du kan göra för att undvika det.

Vikten av en balanserad vaginalflora

För att förstå varför det är vanligt att drabbas av bakteriell vaginos i samband med sex är det viktigt att känna till hur vaginan fungerar. Det är nämligen så att i vaginan finns bakterier som utgör ett balanserat ekosystem som kallas för vaginalfloran. Majoriteten av bakterierna i en frisk och fertil kvinnas vaginalflora består av goda mjölksyrabakterier som har en mycket viktig uppgift – att producerar mjölksyra. Mjölksyran ger vaginan ett lågt pH-värde på omkring 4.0 – 4.4 vilket är avgörande för att skadliga bakterier som exempelvis kan orsaka bakteriell vaginos ska börja växa.

mjölksyrabakterier

Riskfaktorer under sex

När du har sex, oavsett om det är med en vulva eller penis, så finns det en risk att vaginalfloran hamnar i obalans. Alla sorters sex som innebär att dina slemhinnor blandas med din partners slemhinnor (oavsett om det är mun, vagina eller anus) gör att bakterier och svamp lättare förflyttas vilket kan orsaka obalans bland de goda bakterierna i vaginan och leda till bakteriell vaginos. En annan vanlig orsak till obalans i samband med sex är mannens sperma. Sperma har nämligen ett betydligt högre pH-värde (på omkring 7) vilket kan rubba pH-balansen i vaginalfloran och orsaka bakteriell vaginos.

Tips för att minska risken för illaluktande flytningar efter sex

  • Använd kondom. På så sätt hindrar du att sperman hamnar i vaginan och rubbar pH-balansen. Det är även bra ifall du har flera olika sexpartners.
  • Om du använder glidmedel kan det vara bra att använda ett som har ett lågt pH-värde som matchar vaginans.
  • Tvätta aldrig inuti vaginan. Även om det kan kännas lockande att tvätta vaginan för att få bort sperma så är det alltid big no-no och kan snarare orsaka mer problem.

Kontrollera ditt vaginala pH-värde

Med vårt vaginala självtest kan du snabbt och enkelt kontrollera ditt vaginala pH-värde upp till fem gånger och få svar direkt. Om testet visar på ett förhöjt vaginalt pH-värde och du samtidigt upplever illaluktande flytningar har du sannolikt bakteriell vaginos.