Comments from the CEO | Ellen

Free shipping over 350 kr

Inga produkter i varukorgen

Total in cart: 0,00 kr

For investors

Comment from the CEO

 

Vi summerar ett händelserikt 2022 där Ellen via flertalet målinriktade aktiviteter stärkt sin position på intimvårdsmarkanden och skapat ett bra fundament för att möjliggöra att driva lönsam tillväxt.

Med ett starkt avslut för andra halvåret 2022 och en försäljningstillväxt om 47,5 procent levererar Ellen en försäljningstillväxt för helåret 2022 om 27,1 procent samt ett förbättrat rörelseresultatet med 17,1 procent för 2022. Detta trots en turbulent omvärld.

2022 har inneburit utmaningar med stora kostnadsökningar. Det har påverkat Ellens bruttomarginal negativt, vilket vi agerat på med prishöjningar för att säkerställa bättre marginaler framåt.

Ellens fokusmarknader Frankrike/Belgien, Tyskland samt Norden står för 85 procent av totala omsättningen 2022. Samtliga marknader visar på en fin tillväxt trots utmaningar med produktionen och långa ledtider.

Ellens enskilt största marknad Frankrike/Belgien levererar en tillväxt på 24 procent, Tyskland tre procent och Norden 41 procent.

Lansering och implementering av ny varumärkesstrategi och nya produkter.

Ellens nya varumärkesidentitet och förpackningsdesign samt lansering av tre nya uppgraderade veganska intimvårdsprodukter där vi adderat prebiotika har resulterat i utökad distribution via flertalet apotekskedjor i Sverige och Norge. Även i Tyskland har vi lyckats utöka distributionen i fysiska butiker samt online. Det pågår ett fortsatt arbete att fasa ut den gamla designen för att successivt gå över till den nya via samtliga våra återförsäljare inom kort.

Den nya designen har mottagits väl av marknaden och har bland annat genererat tre prestigefyllda designpriser som bidragit till ökad synlighet. Vår ambition är att skapa ett modernt och enhetligt varumärke med en design som reflekterar Ellens innovativa, naturliga, pH-balanserande och högkvalitativa intimvårdsprodukter.

Att vinna en Red Dot för Ellens förpackningsdesign i en av världens största designtävlingar, guld i Svenska Designpriset samt även vinna 50-wattaren i kategorin ”strategisk design” är ett fint kvitto på en lyckad implementering.

Under året har vi uppdaterat vår hemsida och vår kommunikation i våra digitala kanaler i linje med vår nya varumärkesidentitet.

Framtidsutsikter

Vi ser en fortsatt positiv effekt baserat på de åtgärder som vidtagits under 2022. Det har resulterat i försäljningstillväxt samt förbättrad bruttomarginal som påverkar vårt rörelseresultat i rätt riktning. Vi ser dock tendenser i marknaden där konsumenten väljer att konsumera lågprisalternativ, oavsett produktkategori, vilket kan påverka försäljningen av Ellens högkvalitativa premiumprisade produkter. Jag är fortsatt ödmjuk inför ett oroligt världsmarknadsläge.

Vårt fokus är att driva lönsam försäljningstillväxt och uppnå ett positivt kassaflöde i närtid. Strategiskt viktiga områden är;

  • Utökad distribution och tillgänglighet av Ellens produktportfölj i butik samt online. Vi lanserade bland annat en egen webbshop i Sverige i mars 2023 samt fokuserar på att accelerera vår försäljning via Amazon och andra relevanta kanaler online.
  • Fortsatt arbete runt harmoniseringen av Ellens varumärke för lansering och implementering på fler marknader.
  • Marknadsinvesteringar för att stärka kännedomen kring Ellens produktportfölj där fortsatt utveckling av Ellens Intimvårdsskola ingår.
  • Utöver det har vi en ambition att lansera nya relevanta intimvårdsprodukter.

Vi är ett dedikerat och engagerat team och jag är stolt över den insats och det resultat vi tillsammans levererat under 2022. Vi har en stark plan på plats för att fortsätta Ellens tillväxtresa.

Charlotta Nilsson
verkställande direktör
Ellen AB