Facebook Pixel Comments from the CEO - Corporate governance | Ellen AB

FREE SHIPPING OVER 350 SEK

Inga produkter i varukorgen

Total in cart: 0,00 kr

For investors

Comment from the CEO

 

Under det första halvåret har vi kommit ett steg närmare vårt mål om lönsam tillväxt. Vår försäljning ökade med 23 procent samtidigt som rörelseresultatet förbättrades med 60 procent, till stor del genom att vår bruttomarginal förbättrades med sex procentenheter. Vi ser detta som ett kvitto på att våra målinriktade aktiviteter har varit lyckosamma.

Ett positivt trendbrott

Det är glädjande att konstatera att lanseringen av vår nya varumärkesidentitet samt uppgraderingen av vår produktportfölj under 2022 blev startskottet för både nya affärsmöjligheter och utökad distribution.

Framgångarna fortsätter under 2023 där bland annat vår återförsäljare i Tyskland, Rossman med drygt 2000 butiker, har valt att ytterligare utöka distributionen och påbörja försäljning av Ellens veganska Prebiotic Deo Spray i sina 300 största butiker.

I Norge har vi nyligen slutit distributörsavtal med den näst största apotekskedjan Vitusapotek med beräknad försäljningsstart i september med ökad synlighet som följd.

Ökad försäljning

Det förbättrade resultatet för halvåret är bland annat drivet av försäljningstillväxt kopplat till utökad distribution, förändrad försäljningsmix samt en förbättrad bruttomarginal som en effekt av genomförda prishöjningar från januari 2023.

Ellens största marknader; Frankrike/Belgien, Tyskland samt Norden stod under perioden för 89 procent av den totala omsättningen.

Frankrike/Belgien levererade en tillväxt på 83 procent – en tillväxt som vi räknar med kommer att mattas av under det andra halvåret.

Tyskland levererade en tillväxt på 42 procent, driven av en fin utveckling hos Rossman där vi erhöll utökad distribution.

Norden levererade en negativ tillväxt på 29 procent. Detta då vi mötte höga jämförelsetal på grund av uppfyllnadsordrar som återförsäljarna la under Q2 2022 i samband med lanseringen av vår nya förpackningsdesign och uppgraderade produkter.

Under perioden har vi jobbat vidare på vår onlineförsäljning i egen regi. I mars lanserade vi e-handel på vår hemsida i Sverige. Vi har också inlett samarbete med en strategisk partner för att växla upp vår försäljning på Amazon i Tyskland. Vi räknar inte med någon betydande försäljning från dessa kanaler under innevarande år, dock ser vi stor framtida potential att utveckla dessa försäljningskanaler.

Optimering och effektivisering

Ellen förbättrar sitt rörelseresultat (EBITDA) med 60 procent från en förlust på 2,1 msek under första halvåret 2022 till en förlust på 0,8 msek. Denna förbättring är driven av förbättrad bruttomarginal och minskade kostnader.

Som en del i att ytterligare kapa kostnader och effektivisera affären så har vi beslutat oss för att byta logistikpartner till en mer flexibel och kostnadseffektiv lösning. Detta skifte kommer att genomföras under Q4 2023.

Vidare fortsätter vi arbetet med harmonisering av förpackningsdesignen som innebär att vi går mot förpackningslösningar som fungerar på fler marknader. Detta har potential att minska kostnad, komplexitet och miljöpåverkan.

Vi utvärderar löpande alla våra distributörsavtal. Under perioden har vi beslutat att avsluta samarbetet med distributören Casen Recordati som idag ansvarar för distribution och försäljning i Spanien. Denna kund stod för mindre än en procent av Ellens omsättning under helåret 2022.

Marknadspotential

Kvinnohälsa och inte minst intimhälsa är ett högaktuellt ämne där vi ser en ökad medvetenhet. Ellen befinner sig i en bra position med naturliga, skonsamma och pH-balanserande produkter.

Den globala marknaden för intimvårdsprodukter för kvinnor värderas 2022 till cirka 27,7 miljarder USD och beräknas vara värd 38,4 miljarder USD år 2030. (Källa: https://www.futuremarketinsights.com/reports/women-intimate-care-market ).

I närtid har vi dock en stor ödmjukhet inför det rådande konjunkturläget där konsumenterna uppvisar högre kostnadsmedvetenhet.

Styrelsen kommer att inleda en översyn av strategiska alternativ för Ellen med syfte att maximera aktieägarnas värde.

Vi har en spännande tid framför oss och vi ser fram emot att tillsammans fortsätta utveckla Ellen i positiv riktning.

Charlotta Nilsson, vd Ellen AB

Charlotta Nilsson
verkställande direktör
Ellen AB