Organisation | Ellen

För investerare

LEDNING

Charlotta Nilsson
CEO

Anställd hos Ellen AB sedan juni 2019.

Utbildning:
Utbildad inom företagsekonomi, försäljningsledning, kategorihantering, förhandling och ledarskap.

Tidigare:
Chef Egenvård, Kronans Apotek och dessförinnan +20 års erfarenhet från stora multinationella företag inom FMCG som Unilever samt Johnson & Johnson, McNeil AB.

Aktieinnehav:
i Ellen AB per 2022-03-31: 4 311 st

Teckningsoptioner:
Optionsprogram 2020:2023, 20 000 optioner

Camilla Waern
CFO

Anställd hos Ellen AB sedan januari 2018.

Utbildning:
Utbildad inom företagsekonomi, koncernredovisning (IREV) och grundläggande kvalitetssystemkrav inom ISO 13485.

Tidigare:
Ekonomichef, Weishaupt Svenska AB och dessförinnan Ekonomichef, LaCie AB, Åkerströms Trux AB.

Aktieinnehav:
i Ellen AB per 2022-03-31: 0 st

Anuja Nagendiran
QA/RA Manager

Anställd hos Ellen AB sedan juli 2021.

Utbildning:
Fil Dr i Organisk kemi. Utbildad inom Good distribution practice, handelsrättslig översiktskurs, marknad och organisation.

Tidigare:
QA officer på Perrigo Nordic (ACO Hud Nordic AB).

Aktieinnehav:
i Ellen AB per 2022-03-31: 0 st

Peter Landvall
Peter Landvall
Advisory board

Utbildning:
Fil Dr i Medicinsk mikrobiologi, fortbildning inom medicinteknik gällande standarder och regelverk.

Tidigare:
Revisionsledare hos Anmält Organ, arbetat på Behörig myndighet för medicinteknik, arbetat på EU Kommissionen, arbetat hos flertal medicintekniska företag som QA/RA, konsultverksamhet som Senior Adviser i medicinteknik QA/RA.

Aktieinnehav:
i Ellen AB per 2022-03-31: 0 st

ÖVRIG VERKSAMHET

Carina Eriksson
Inköp & Logistik
Lena de Wall
Order & Administration
Nathalie Vetterlein
Försäljnings och Marknadskoordinator
Klaus Kercher
Order & Administration Tyskland