Finansiell kalender | Finansiell kalender |

För investerare

FINANSIELL KALENDER

Senaste rapporttillfälle:  Årsredovisning 2021: 2022-04-25
Nästa rapporttillfälle:  Halvårsrapport:  2022-08-26
Årsstämma 2023: 2023-05-23