Finansiell kalender | Ellen

För investerare

FINANSIELL KALENDER

 

Senaste rapporttillfälle:  Halvårsrapport 2022 (jan-juni): 2022-08-26
Nästa rapporttillfälle:  Bokslutskommuniké 2022 (jan-dec):  2023-02-24
Årsstämma 2023: 2023-05-23
Halvårsrapport 2023 (jan-jun): 2023-08-25