Patent & Varumärke | Ellen

För investerare

patent & varumärke

PATENT

Ellens framgång beror delvis på om patentskydd kan erhållas och behållas för Bolagets teknik, ämnen och metoder och om verksamheten kan bedrivas utan att inkräkta på ett teknologiskt område som patenterats av annan. Patentskydd söks kontinuerligt för de ämnen, teknik och metoder som Bolaget utvecklar.

Bolagets patent:
•    Patent på två bakteriestammar, hittills godkända i 19 länder.

PATENT/LICENSER

Alla patent och patentansökningar ägs av Ellen AB. För att säkra det kommersiella värdet i forsknings- och utvecklingsarbetet skyddas uppfinningar genom patent som ger ellen ensamrätt. Patenten kan omfatta nya mjölksyrebakteriestammar, metoder, processer, kliniska användningar och utrustning eller teknologier som är relaterade till verksamheten, i den mån detta bedöms vara relevant och affärsmässigt försvarbart. Patentansökningar lämnas in i länder där det förekommer framskriden probiotika- och läkemedelsforskning och utveckling, liksom i länder som utgör större marknader för probiotika och läkemedelsprodukter. Genom aktiv hantering av patentportföljen, försöker ellen att säkra inte bara skydd av framtida probiotiska innovationer, utan också att Bolagets samlade tillgångar och rättigheter skyddas av tydliga avtal, starka patent och en klok hantering av den kunskap som publiceras.