Aktieinfo | Ellen

För investerare

AKTIEINFO

Största ägarna per 2022-06-30

LÖVGREN & PARTNERS HOLDING AB
Antal: 822 761      Ägande: 18.57%

 

MATTSSON, SVEN

Antal: 602 087      Ägande: 13,59%

 

OLSON, JAN-OLOF
Antal: 348 518       Ägande: 7,86%

 

CARL WESTIN AB

Antal: 150 000     Ägande: 3,38%

 

UJK I LUND AB
Antal: 140 000     Ägande: 3,16%

 

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION
Antal: 139 345     Ägande: 3,14%

 

NILSSON, MATS
Antal: 125 000     Ägande: 2,82%

 

BERGER, GUNVALD
Antal: 119 841       Ägande: 2,70%

 

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

Antal: 77 655       Ägande: 1,75%

 

HANDELSBANKEN LIV FÖRSÄKRINGSAKTIEBO

Antal: 70 487       Ägande: 1,59%

 

Nasdaq First North Growth Market
Se Ellen AB aktiekurs på First North här->

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank,
www.penser.se
Tel: 08 – 463 80 00

Ellen AB 08 – 412 10 00
info@ellen.se

Ellen AB är certifierade med ISO 13485:2016