Facebook Pixel Bokslutskommuniké - Finansinformation | Ellen AB

ELLEN – UNDERLIVETS BÄSTA VÄN

För investerare

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ.),
Kontaktuppgifter: telefon: +46 (8) 5886 86 63 eller via e-post certifiedadviser@carnegie.se

Ellen AB 08 – 412 10 00
info@ellen.se

Ellen AB är certifierade med ISO 13485:2016